Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Співпраця кафедри

Міжнародна співпраця і партнери

Міжнародна діяльність УАД спрямована передусім на підвищення якості підготовки фахівців за рахунок участі в міжнародних грантах і проектах; обміну студентами та викладачами академії та закордонних навчальних закладів; проведення спільних з зарубіжними закладами вищої освіти наукових розробок; участі у міжнародних конференціях та виставках; співпраці із закордонними фірмами передовими в галузі поліграфічних матеріалів, технологій та обладнання; підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук) для іноземних держав; навчання іноземних студентів. Академія успішно розвиває міжнародну співпрацю з багатьма вищими навчальними закладами, видавництвами та поліграфічними підприємствами Німеччини, Польщі, Китаю, Словаччини, Туркменістану, Узбекистану, Чехії, Великобританії, Нідерландів, Бельгії та інших країн.

Міжнародна діяльність кафедри невідємна від діяльності Української академії друкарства. Міжнародна діяльність кафедри зосереджена на наступних пріоритетних напрямках:

  • проведення лекцій викладачами у закордонних ВНЗ та стажування у провідних фірмах поліграфічної та пакувальної галузей;
  • проведення наукових розробок на замовлення провідних закордонних фірм;
  • участь у міжнародних конференціях та виставках;
  • написання навчальної літератури для закордонних ВНЗ.

Зокрема, лекції у закордонних навчальних закладах читав проф. Топольницький П.В. (Лодзька політехніка, Польща). Стажування за кордоном проходили: проф. Регей І.І.; проф. Я.І. Чехман; доц. Коломієць А.Б.; доц. Терницький С.В. (Німеччина); проф. Топольницький П.В. (Швейцарія); ст. викл. Бегень П.І. (Польща).

Науково-дослідні роботи на замовлення фірми поліграфічного машинобудування «Muller-Martini» (Швейцарія) проводили проф. Топольницький П.В., доц. Коломієць А.Б., доц. Книш О.Б. Проф. Топольницький П.В. та доц.. Книш О.Б. проводили науково-дослідні роботи на заводі поліграфічного машинобудування фірми «Kolbus» (Німеччина). Проректор з НПР, доцент кафедри ППМТП Угрин Я.М. відвідував навчальні заклади Англії, Польщі, Бельгії, Німеччини, Швеції, Болгарії, де виступав із доповідями щодо сучасного стану та перспек-тив розвитку пакувальної індустрії в Україні. Викладачі кафедри проходять стажування за програмою Print Promotion у м. Франкфурт-на-Майні та м. Хемніц (Німеччина).

Співпраця із підприємствами

Успішне функціонування навчального процесу можливе лише за умови поєднання теоретичної та практичної підготовок. Саме тому кафедра налагодила хороші ділові стосунки з кавовою фірмою "Галка", Львівським жиркомбінатом, фірмою "Галичфарм"; виробниками картонно-паперової та полімерної тари «УкрПол» (м. Стрий), «Ельграф», «Поліпак» (м. Львів), «ЛунаПак» (м.Дніпропетровськ), Клубом пакувальників України, «БліцФлекс» (м. Київ), «Памібро» (Ів. Франківська область); виробниками книжково-журнальної та газетної продукції «Високий Замок», «Атлас» та іншими, адміністрація яких сприяє проведенню навчальних занять на виробництві, а також проходженню студентами практики та подальшому працевлаштуванню.

На підприємстві «УкрПол»

Проф. Регей І.І. проводить заняття на підприємстві «УкрПол»

У травні 2011 р. ректором УАД проф. Дурняком Б.В. та генеральним директором фірми «УкрПол» Ковальчуком С.. підписано угоду про створення на базі фірми філіалу кафедри, який успішно функціонує із вересня 2011 р.

На підприємстві «УкрПол»

Підписання угоди між УАД та підприємством «УкрПол»

У листопаді 2012 р. підписано угоду про співпрацю між УАД та підприємством із виробництва паперових мішків «Памібро» (смт. Брошнів-Осада, Ів. Франківська обл.), яка передбачає створення філіалу кафедри на підприємстві для дистанційного навчання студентів. Співпраця у рамках підписаних угод дає можливість викладачам кафедри здійснювати стажування на сучасних підприємствах, направляти туди студентів на практику з подальшим працевлаштуванням.

На підприємстві «Памібро»

Проф. Регей І.І., доц. Книш О.Б. та директор підприємства «Памібро» Цимбалістий Р.З.

Важливою складовою співпраці із фірмами «УкрПол» та «Памібро» є проведення спільних профорієнтаційних заходів у школах м. Стрия та Ів. Франківської обл., що розширює географію потенційних студентів. Кафедра активно залучає провідних фахівців з виробництва до роботи у ДЕК. Зокрема, головами ДЕК працювали (працюють): Нагорнюк С.О. – директор з виробництва заводу м’якої упаковки «БліцФлекс» (м.Київ), Стахів Р.Б. – директор підприємства з випуску картонно-паперової тари «АІР-Поліграф» (м.Прилуки, Чернігівська обл.), Цимбалістий Р.З. – директор підприємства з випуску паперових мішків «Памібро».

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf