Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43
Назва Групи Викладачі
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів ПМ-2 Манько О. В доц., канд. техн. наук
Шахбазов Я. О проф., д-р. техн. наук
Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання ПМ-3 Стецько А. Є доц., канд. техн. наук
Вступ до фаху ПМ-1 Угрин Я. М доц., канд. техн. наук
Механіка поліграфічних і пакувальних машин ПМ-3 Коломієць А. Б доц., канд. техн. наук
Кандяк Н. М доц., канд. техн. наук
Технологічні основи машинобудування ПМ-3 Стецько А. Є доц., канд. техн. наук
Друкарське устаткування ПМ-3, ПМ-4 Шустикевич А. І доц., канд. техн. наук
Експлуатація та обслуговування технологічного обладнання ПМ-4 Широков В. В проф., д-р. техн. наук
Обладнання для виготовлення паковань ПМ-4 Регей І. І зав. каф., проф., д-р. техн. наук
Бегень П. І cт.викл., канд. техн. наук
Технологія пакування і зберігання пакованої продукції ПМ-4 Терницький С. В доц., канд. техн. наук
Проектування поліграфічного і пакувального устаткування ПМ-4 Коломієць А. Б доц., канд. техн. наук
Ватуляк Ю. В асист., канд. техн. наук
Системи логістики поліграфічного і пакувального виробництв ПМ-4 Коломієць А. Б доц., канд. техн. наук
Картонажно-брошурувальне устаткування ПМ-4 Топольницький П. В проф., д-р. техн. наук
Терницький С. В доц., канд. техн. наук
Книш О. Б доц., канд. техн. наук
Пакувальне обладнання ПМ-4 Терницький С. В доц., канд. техн. наук
Монтаж і ремонт технологічного обладнання ПМ-4 Стецько А. Є доц., канд. техн. наук
Устаткування для виготовлення друкарських форм ПМ-3 Ватуляк Ю. В асист., канд. техн. наук
Гідравліка, гідро- та пневмопривід ПМ-3 Манько О. В доц., канд. техн. наук
Комп'ютерна підготовка друкованих видань і паковань ПМ-3 Терницький С. В доц., канд. техн. наук
Інженерні розрахунки на ПЕОМ ПМ-3 Кандяк Н. М доц., канд. техн. наук
Устаткування спецвидів друку ПМ-4 Бегень П. І cт.викл., канд. техн. наук
Автоматизоване проектування в середовищі AutoCAD ПМ-4 Кузнецов В. О проф., д-р. техн. наук
Кандяк Н. М доц., канд. техн. наук
Виробнича практика ПМ-4 Бегень П. І cт.викл., канд. техн. наук
Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв Книш О. Б доц., канд. техн. наук
Поліграфічні машини АКТ-2 Ватуляк Ю. В асист., канд. техн. наук
Поліграфічне устаткування
Комп'ютерне проектування поліграфічного устаткування ГМ-5м Шустикевич А. І доц., канд. техн. наук
САПР циклових механізмів поліграфічних і пакувальних машин ПМ-5м, ГМ-5м Кузнецов В. О проф., д-р. техн. наук
Кандяк Н. М доц., канд. техн. наук
Сервісне обслуговування поліграфічних і пакувальних машин ПМ-5м, ГМ-5м Шахбазов Я. О проф., д-р. техн. наук
Обладнання для виготовлення етикеток ПМ-5м, ГМ-5м Книш О. Б доц., канд. техн. наук
Нові технології в пакувальному виробництві ПМ-5м, ГМ-5м Терницький С. В доц., канд. техн. наук
Нові технології різання паперу і картону ГМ-5м Топольницький П. В проф., д-р. техн. наук
Методи і засоби експериментальних досліджень ПМ-5м, ГМ-5м Кандяк Н. М доц., канд. техн. наук
Комп'ютерне проектування паковань ПМ-5м, ГМ-5м Коломієць А. Б доц., канд. техн. наук
Захист друкованої продукції ГМ-5м Бегень П. І cт.викл., канд. техн. наук
Комп'ютерне проектування устаткування для виготовлення паковання ПМ-5м Регей І. І зав. каф., проф., д-р. техн. наук
Шустикевич А. І доц., канд. техн. наук
Стандартизація у пакувальному виробництві ПМ-5м Стецько А. Є доц., канд. техн. наук
Нові технології і обладнання Post Press ПМ-5м Книш О. Б доц., канд. техн. наук
Захист пакувальної продукції ПМ-5м Бегень П. І cт.викл., канд. техн. наук
Розрахунок і проектування пневмопривода ПМ-5м, ГМ-5м Манько О. В доц., канд. техн. наук
Основи конструювання та дизайну паковань ПМ-3 Регей І. І зав. каф., проф., д-р. техн. наук
Налагоджування і експлуатація друкарських машин
Бакалаврська кваліфікаційна робота ПМ-4
Фізико-механічні властивості поліграфічних матеріалів Аспіранти 1 року Шахбазов Я. О проф., д-р. техн. наук
Динаміка механічних систем Аспіранти 2 року Книш О. Б доц., канд. техн. наук
Основи наукових досліджень Аспіранти 1 року Шахбазов Я. О проф., д-р. техн. наук
Теорія технічних систем Аспіранти 1 року Кузнецов В. О проф., д-р. техн. наук
Методи і засоби вимірювання механічних величин Аспіранти 2 року Широков В. В проф., д-р. техн. наук
Комп’ютерне моделювання процесів і механізмів Аспіранти 2 року Кузнецов В. О проф., д-р. техн. наук
Опрацювання специфічної наукової літератури Аспіранти 2 року Стецько А. Є доц., канд. техн. наук
Патентознавство Аспіранти 1 року Регей І. І зав. каф., проф., д-р. техн. наук
Комп’ютеризовані методи експериментальних досліджень Аспіранти 2 року Коломієць А. Б доц., канд. техн. наук
Автоматизований синтез циклових механізмів Аспіранти 2 року Кузнецов В. О проф., д-р. техн. наук
Проектування вимірювальних засобів Аспіранти 2 року Коломієць А. Б доц., канд. техн. наук

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf