Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Проектування поліграфічного і пакувального устаткування

worker

Коломієць,
Андрій Борисович

доцент,
кандидат технічних наук
worker

Ватуляк,
Юрій Володимирович

асистент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

У межах навчального курсу студенти набудуть комплексу поглиблених теоретичних знань і практичних навиків з проектування механізмів і машин, які є основою для здійснення прикладної інженерної діяльності у галузі поліграфії і пакувальної справи. Студенти ознайомлюватимуться з поняттями надійності та життєвого циклу машин, різновиди конструкторської документації, стадії проектування, вибором схем та розроблення проекту механізмів залежно від прогнозування розвитку техніки та з урахуванням уніфікації, стандартизації, технологічності і зручності майбутнього обслуговування створеної або модернізованої машини, особливостями розрахунку механізмів у поліграфічних та пакувальних машинах. Знання та вміння, отримані в результаті вивчення дисципліни, є основою для подальшого курсового і дипломного проектування, а також наукових досліджень в сфері прикладної механіки.

Силабус дисципліни

Робоча програма дисципліни

Методичні вказівки

Навчальна література

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf