Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Системи логістики поліграфічного і пакувального виробництв

worker

Коломієць,
Андрій Борисович

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

У межах навчального курсу студенти набудуть знання про основні поняття і функції логістики як науки про постачання, складування переміщення та підготовку до транспортування продукції до споживача. Студенти ознайомляться з поняттями раціонального розміщення матеріальних потоків на підприємствах галузі залежно від виду продукції та потужності, отримають компетентності з організації постачання, складування матеріалів і напівфабрикатів та заходи з відправлення замовнику готової продукції підприємства, набудуть умінь розраховувати і проектувати пристрої переміщення напівфабрикатів і матеріалів у підприємстві з виготовлення друкованої продукції, паковань, тари та галузевого машинобудування. Знання та вміння, отримані в результаті вивчення дисципліни, створюють майбутньому фахівцю закінчене розуміння комплексу завдань поліграфічних та пакувальних виробництв та можуть бути застосовані у багатьох галузях.

Силабус дисципліни

Робоча програма дисципліни

Методичні вказівки

Навчальна література

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf