Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Монтаж і ремонт технологічного обладнання

worker

Стецько,
Андрій Євгенович

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

У межах навчального курсу студенти набудуть комплексу поглиблених теоретичних знань і практичних навиків з ремонту деталей технологічного обладнання та їх монтажу, які є основою для здійснення профілактичних оглядів та ремонту у галузі поліграфії і пакувальної справи. Студенти ознайомлюватимуться з плануванням роботи ремонтно-обслуговуючого підприємства та розраховувати основні параметри ремонтно-обслуговуючого підприємства; організацією виробничого процесу ремонту машин та організації робіт на виробничих дільницях підприємства; особливостям організації ремонтного виробництва на підприємствах різного рівня; обґрунтуванню техніко-економічної доцільності впровадження інженерних рішень у ремонтне виробництво. сучасними способами ремонту.

Силабус дисципліни

Робоча програма дисципліни

Методичні вказівки

Навчальна література

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf