Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Інженерні розрахунки на ПЕОМ

worker

Кандяк,
Назар Мирославович

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

У межах навчального курсу дисципліни «Інженерні розрахунки на ПЕОМ» є надання студентам комплексу теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для інженерних і наукових розрахунків в програмних пакетах (MS Excel, Mathcad, MATLAB), де вивчаються математичні методи вирішення пошукових задач, оптимізації при вирішенні задач синтезу; основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування, методи і особливості вирішення задач проектування механізмів та аналізу наукових даних, застосування OLE-технологій (обмін даними між різними програмними пакетами).

Силабус дисципліни

Методичні вказівки 

Навчальна література

Події кафедри

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (частина 2). Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

січ
27
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА. Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Підсумкова державна атестація (бакалавр)

  • Бакалавр_держіспит.pdf