Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв

worker

Книш,
Олег Богданович

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

У межах навчального курсу дисципліни «Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв» студенти набудуть знання для розроблення технологічних процесів друкарського і післядрукарського виробництв із залученням відповідного устаткування та удосконалення і розроблення нових технологічних процесів виготовлення книжково-журнальної продукції, картонних розгорток та етикеток стосовно конкретних вимог виробництва; для розрахунку виробничої потужності поліграфічного устаткування; організації роботи дільниці або цеху з урахуванням новітніх технологій та застосуванням сучасного устаткування; правильного вибору сучасних моделей машин та устаткування стосовно до конкретних умов виробництва книжково-журнальної продукції, картонних розгорток та етикеток.

Силабус дисципліни

Методичні вказівки

Навчальна література

Робоча програма дисципліни

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf