Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Нові технології в пакувальному виробництві

worker

Терницький,
Сергій Вікторович

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни: забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями і навичками не-обхідними для конструювання, удосконалення, експлуатації та ремонту сучасного пакувального устаткування. Надання студентам знань з теоретичних засад і принципів будови та функціонування сучасної пакувальної техніки. Вивчення дисципліни формує систему знань про різновиди, особливості будови, принцип роботи пакувального обладнання, конструкцію його важливіших вузлів і пристроїв, розрахунок відповідальних механізмів технологічного обладнання для пакування продукції та виготовлення паковань. 

Силабус дисципліни

Робоча програма дисципліни

Методичні вказівки

Навчальна література

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf