Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Нові технології і обладнання Post Press

worker

Книш,
Олег Богданович

доцент,
кандидат технічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Дисципліна "Нові технології і обладнання Post Press" забезпечує формування і розвиток студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями і навичками необхідними для конструювання, удосконалення, експлуатації та ремонту сучасного післядрукарського устаткування.

Силабус дисципліни

Робоча програма дисципліни

Методичні вказівки

Навчальна література

Події кафедри

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (частина 2). Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

січ
27
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА. Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Підсумкова державна атестація (бакалавр)

  • Бакалавр_держіспит.pdf