Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Підсумкова державна атестація (бакалавр)

Бакалавр_держіспит.pdf

Програма підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Прикладна механіка» освітньої програми «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного і пакувального виробництв» першого (бакалаврського) рівня орієнтована на освоєння сучасних методів проектування на основі моделювання об’єктів та процесів прикладної механіки; розроблення нового та удосконалення існуючого обладнання з виробництва поліграфічної продукції і паковань, технологічних процесів для покращення їхньої якості; розширення асортименту продукції; ефективності використання технологічного обладнання тощо.

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра здійснюється державною екзаменаційною комісією, до складу якої включені провідні викладачі випускової кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв та представники роботодавців. 

Методичні вказівки

 

Події кафедри

жов
07
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.18 ауд.

жов
07
МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР. Деталі у новинах кафедри.

14:00 — К.19 ауд.

вер
16
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.18 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Підсумкова державна атестація (бакалавр)

  • Бакалавр_держіспит.pdf