Українська академія друкарства
 • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Історія кафедри

Історія кафедри комп'ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв почалася з утворення в 1948 р. однієї з найстаріших в академії кафедри поліграфічних машин, яка була заснована після переведення Українського поліграфічного інституту з Харкова до Львова і об'єднувала викладачів майже з усіх технічних дисциплін.

Головні напрямки навчальної та наукової роботи кафедри започаткував д.т.н., проф. Констянтин Вадимович Тір, який очолював кафедру з 1953 по 1975 роки.

Нарада під головуванням Тіра К. В.

Нарада під головуванням Тіра К. В.

У 1964 р. з кафедри "Полiграфічних машин" видiлилися кафедра "Технологiя матерiалiв i полiграфiчного машинобудування", яку очолив доцент Ю.С. Вiксман. У 1967 р. – кафедра „Автоматизацiя та комплексна механiзацiя процесiв полiграфiчного виробництва”, яку очолив доцент Г.Д. Толстой. У 1967 р. на базі кафедри "Поліграфічних машин" під науковим керівництвом д.т.н., проф. К.В. Тіра була створена галузева науково-дослідна лабораторія удосконалення динаміки поліграфічних машин, яка була єдиною в СРСР у галузі поліграфічного машинобудування та діяла до 1991 р. У вересні 2009 р. на базі кафедри ПМ утворено нову кафедру "Машини і технологія пакування", завідувачем якої був обраний д-р техн. наук, професор І.І. Регей. У 2012 р., з метою концентрації науково-педагогічного потенціоналу, шляхом об'єднання кафедр ПМ та МТП утворена кафедра поліграфічних та пакувальних машин і технології пакування (ППМіТП), завідувачем якої був обраний д-р техн. наук. Регей І.І. До складу кафедри увійшли 19 викладачів, серед яких: 4 д.т.н., професори, 9 к.т.н., доценти, 2 ст. викладачі, 3 асистенти (один з них - к.т.н.). У 2016 р. – кафедри "Поліграфічних та пакувальних машин і технології пакування" та "Технологія матеріалів i поліграфічного машинобудування" об’єднано в кафедру "Комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв", яку очолив д-р техн. наук, проф. Регей І.І.

 • Першим завідувачем кафедри "Поліграфічних машин" був Ворохобін Б.О. з 1948 р. по 1953 р.
 • З 1953 по 1975 роки кафедрою керував доктор технічних наук, професор Тір К.В., який започаткував головні напрямки навчальної та наукової роботи кафедри.
 • З 1975 по 1986 роки кафедру очолював доктор технічних наук, професор Чехман Я.І. – перший аспірант кафедри.
 • З 1986 по 2000 роки кафедрою керував доктор технічних наук, професор Полюдов О.М. заслужений працівник вищої школи України.
 • З 2000 по 2012 роки кафедру очолював доктор технічних наук, професор Топольницький П.В.
 • З 2012 року кафедрою керує доктор технічних наук, професор Регей І.І.

На кафедрі підготовлено понад 70 кандидатів та 13 докторів наук, які стали відомими педагогами, науковцями і керівниками поліграфічної промисловості: д.т.н., проф. А.І. Петрук у різні часи обіймав посади декана Київського вечірнього факультету УПІ ім. І. Федорова, директора КФ ВНДІ поліграфії, завідувача кафедри МАПВ видавничо-поліграфічного факультету НТУ України «Київський політехнічний інститут»; д.т.н., проф. Я.Т. Кіницький – завідувач кафедри ТММ технічного університету Поділля; д.т.н., проф.. Г.В. Серга – зав. кафедрою Кубанського університету; д.т.н. проф. Г.Г. Петріашвілі – заступник директора з наукової роботи інституту механіки і поліграфії (Варшавська політехніка); д.т.н., проф Я.І. Чехман - зав. кафедри ПМ; д.т.н., проф П.В. Топольницький – зав. кафедри ПМ; д.т.н., проф. І.І. Регей – засновник кафедри МТП, нині – зав. кафедри ППМіТП; проректор Ташкентського художнього інституту к.т.н.- Б.Я. Менаджієв; директор УНДІПП - к.т.н., доц. Я.І. Дуб; начальник науково-дослідного відділу Рибінського СКБ ПМ - к.т.н. І.Ф. Круглов; начальник Харківського СКБ ПМ - к.т.н. М.М. Фішин; директор Роменського заводу поліграфічних машин - к.т.н. Н.С. Риженко; генеральний директор фірми “Гейдельберг друкмашинен Україна” - к.т.н., доц. Ю.О. Шостачук (нині завідувач кафедри МАПВ видавничо-поліграфічного факультету НТУ України «Київський політехнічний інститут); головний конструктор Київського заводу поліграфічних машин - к.т.н. Г.Я. Красильников; к.т.н., доц. А.Л. Бойчук – регіональний представник фірми «Гейдельберг Україна» (у минулому завідувач кафедри інженерної механіки УАД); к.т.н., доц. В.С. Замиховський – декан механічного ф-ту лісотехнічного інституту; директор Львівського поліграфічного училища - к.т.н. З.М. Палига; завідувачі відділами Київського інституту спеціальних видів друку к.т.н. О.Т. Балабан і А.М. Войтович; заступники директора УНДІПП к.т.н. Р.С. Куропась та Й.В. Васьків; зав. секцією поліграфічних машин Львівського поліграфічного технікуму М.М. Чередник; головний інженер книжкової фабрики “Атлас” Л.М. Чеславський; доценти, к.т.н.: Е.О. Саввін, С.І. Котолюз (у минулому зав. кафедри нарисної геометрії та креслення), З.М. Приставський, І.К.Георгієвський, В.Т. Іващенко, М.В. Ключковський, С.М. Ключковський, Лазебник С.Д., В.Ц. Жидецький, А. Білецький, А.С. Главацький, Ю.Й. Хведчин, Л.Ф. Зирнзак, А. Нурдінов, А. Абдурахманов, В.О. Кузнєцов, В.Т. Сенкусь, І.М. Петрів,Ю.В. Косінов, В.І. Ющик, В.О.Лаптєв, Г.Н. Тітов, І.М. Кравчук, О.Б. Книш, А.Б. Коломієць; к.т.н.: В.М. Задра, Н.М. Кандяк, С.В. Терницький, К.Я. Сенчина, П.І. Бегень, Ю.В. Ватуляк та багато інших.

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

 • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
 • Бакалаврська кваліфікаційна робота

 • Бакалавр_держіспит.pdf
 • Бакалавврська_КР.pdf