Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Міжнародна співпраця і партнери

Міжнародна діяльність УАД спрямована передусім на підвищення якості підготовки фахівців за рахунок участі в міжнародних грантах і проектах; обміну студентами та викладачами академії та закордонних навчальних закладів; проведення спільних з зарубіжними закладами вищої освіти наукових розробок; участі у міжнародних конференціях та виставках; співпраці із закордонними фірмами передовими в галузі поліграфічних матеріалів, технологій та обладнання; підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук) для іноземних держав; навчання іноземних студентів. Академія успішно розвиває міжнародну співпрацю з багатьма вищими навчальними закладами, видавництвами та поліграфічними підприємствами Німеччини, Польщі, Китаю, Словаччини, Туркменістану, Узбекистану, Чехії, Великобританії, Нідерландів, Бельгії та інших країн.

Міжнародна діяльність кафедри невідємна від діяльності Української академії друкарства. Міжнародна діяльність кафедри зосереджена на наступних пріоритетних напрямках:

  • проведення лекцій викладачами у закордонних ВНЗ та стажування у провідних фірмах поліграфічної та пакувальної галузей;
  • проведення наукових розробок на замовлення провідних закордонних фірм;
  • участь у міжнародних конференціях та виставках;
  • написання навчальної літератури для закордонних ВНЗ.

Зокрема, лекції у закордонних навчальних закладах читав проф. Топольницький П.В. (Лодзька політехніка, Польща). Стажування за кордоном проходили: проф. Регей І.І.; проф. Я.І. Чехман; доц. Коломієць А.Б.; доц. Терницький С.В. (Німеччина); проф. Топольницький П.В. (Швейцарія); ст. викл. Бегень П.І. (Польща).

Науково-дослідні роботи на замовлення фірми поліграфічного машинобудування «Muller-Martini» (Швейцарія) проводили проф. Топольницький П.В., доц. Коломієць А.Б., доц. Книш О.Б. Проф. Топольницький П.В. та доц.. Книш О.Б. проводили науково-дослідні роботи на заводі поліграфічного машинобудування фірми «Kolbus» (Німеччина). Проректор з НПР, доцент кафедри ППМТП Угрин Я.М. відвідував навчальні заклади Англії, Польщі, Бельгії, Німеччини, Швеції, Болгарії, де виступав із доповідями щодо сучасного стану та перспек-тив розвитку пакувальної індустрії в Україні. Викладачі кафедри проходять стажування за програмою Print Promotion у м. Франкфурт-на-Майні та м. Хемніц (Німеччина).

Події кафедри

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (частина 2). Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

січ
27
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА. Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Підсумкова державна атестація (бакалавр)

  • Бакалавр_держіспит.pdf