Українська академія друкарства
 • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Напрями наукових досліджень

Кафедра комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв за історію свого існування характеризується високою активністю наукової діяльності, чому сприяє злагоджена праця усіх членів кафедри.

Наукова діяльність кафедри здійснюється у кількох напрямах, які взаємодоповнюють один одного та складають основу розвитку наукової школи.

Основні напрямки наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри:

 • пошук і дослідження нових та удосконалення відомих механізмів шляхом оптимізації їх характеристик відповідно до цільового призначення;
 • удосконалення та розробка нових способів беззупинного обрізування книжково-журнальних блоків;
 • покращення міцності незшивного клейового скріплення книжкових видань шляхом удосконалення технології та засобів обробки корінців;
 • удосконалення механізмів друкарських машин і процесу друкарського контакту;
 • дослідження технологічних процесів і створення нових засобів виготовлення картонного паковання для покращення показників енергозбереження;
 • підвищення довговічності і надійності деталей машин оптимізацією інженерії функціональних поверхневих шарів комбінованими технологічними методами;

Теоретичні і практичні результати наукової роботи реалізуються у виконанні держбюджетної тематики і дисертаційних робіт. Результати наукових досліджень відображені в монографіях, наукових статтях, патентах, отриманих ліцензіях, в доповідях викладачів на різного рівня наукових конференціях, в тому числі – на підприємствах галузі.

Отримані працівниками кафедри (проф. Полюдов О.М., проф. Топольницький П.В.) оригінальні технічні рішення по безвистійному обрізуванню книжкових блоків завершились продажем ліцензії всесвітньо відомій швейцарській фірмі «Muller Martini». Вагомий доробок кафедра має в області нових енергоощадних засобів виготовлення розгорток картонних паковань, отримавши у цьому напрямку більше 50 патентів. Демонстрація макета ножицевого вирізування картонних розгорток на міжнародних виставках у Москві та Києві викликала зацікавлення спеціалістів галузі.

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

 • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
 • Бакалаврська кваліфікаційна робота

 • Бакалавр_держіспит.pdf
 • Бакалавврська_КР.pdf