Українська академія друкарства
 • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
 • Телефон: -

Новини кафедри


01 березня 2023 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Затвердження тем бакалаврських кваліфікаційних робіт.
 • Затвердження тем курсових проєктів ОР "магістр".
 • Різне.


22 лютого 2023 року

До уваги студентів

Здійснено розподіл студентів 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 131 "Прикладна механіка" для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами.

Розподіл студентів для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).


22 лютого 2023 року

До уваги студентів

Здійснено розподіл студентів 1-го курсу магістратури спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" для виконання кусового проекту студентами.

Розподіл студентів 5-го курсу для виконання курсового проекту та магістерської кваліфікаційної роботи.


17 лютого 2023 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Звіти аспірантів та докторантів.
 • Різне.


08 лютого 2023 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Аналіз захисту магістерських робіт.
 • Розгляд пропозицій стейкхолдерів.
 • Організація навчального процесу.
 • Питання вступу в аспірантуру.
 • Різне.


25 січня 2023 року

Вітаємо випускників 2023 року

25 січня, на кафедрі відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальностей "Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування".

Студентами представлено напрацювання, що висвiтлюють актуальні аспекти та тенденції розвитку поліграфічного та пакувального машинобудування.

Представники підприємств пакувальної галузі, які були залучені до складу Державної екзаменаційної комісії відзначили актуальність представлених до захисту робіт, високий рівень фахової підготовки магістрантів.

Вітаємо наших магістрантів із успішним завершенням навчання! Успіхів на Вашому подальшому шляху!


16 січня 2023 року

До уваги студентів 6-го курсу денної та 7-го курсу заочної форми навчання

Захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності "Прикладна механіка" відбудеться 25 січня 2023 року . Початок о 10.00.

Захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності "Галузеве машинобудування" відбудеться 25 січня 2023 року. Початок о 12.00.

Попередньо необхідно пройти рецензування магістерських кваліфікаційних робіт.


16 січня 2023 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Конкурс на заміщення вакантних посад.
 • Стан виконання магістерських робіт.
 • Різне.


14 грудня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Звіт з наукової діяльності викладачів кафедри.
 • Розгляд тем доповідей на науково-технічну конференцію професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів УАД.
 • Стан виконання магістерських робіт.
 • Різне.


23 листопада 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан виконання магістерських робіт.
 • Функціонування сайту кафедри.
 • Різне.


26 жовтня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Результати самоатестації ОНП третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
 • Підготовка до ліцензування ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
 • Результати проходження магістерської практики.
 • Хід виконання магістерських робіт.
 • Затвердження тем та індивідуальних планів аспірантів першого курсу навчання.
 • Різне.


08 жовтня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан підготовки документів до акредитації ОНП третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
 • Різне.


15 вересня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Звіти здобувачів третього рівня вищої освіти (аспірантів).
 • Затвердження тем дисертаційних робіт докторантів та магістерських кваліфікаційних робіт.
 • Розподіл педагогічного навантаження.
 • Різне.


26 серпня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Організація навчального процесу.
 • Розподіл педагогічного навантаження.
 • Підготовка до ліцензування бакалаврської освітньої програми зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування.
 • Різне.


01 червня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Результати державного екзамену.
 • Підготовка звіту кафедри з навчальної роботи.
 • Питання перерозподілу приміщень кафедри.
 • Стан виконання курсових прєктів.
 • Різне.


01 червня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Кадрові питання.
 • Інформація про завершення навчального процесу.
 • Підготовка до державного екзамену.
 • Стан виконання курсових прєктів.
 • Різне.


14 травня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Підготовка до державної атестації ст. гр. ПМ-4.
 • Стан курсового проектування.
 • Організація навчального процесу на кафедрі в умовах карантину.
 • Питання підготовки силабусів навчальних дисциплін.
 • Підготовка ОП 2022/23 н. р.
 • Стан публікаційної активності (навчальна література, наукові публікації) працівників кафедри.
 • Різне.


30 березня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Організація навчального процесу.
 • Стан курсового проектування.
 • Внесення змін до навчального плану.
 • Різне.


15 березня 2022 року

До уваги студентів

Для виконання кусового проекту студентами 5-го курсу спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" здійснено розподіл студентів серед викладачів кафедри.

Розподіл студентів 5-го курсу для виконання курсового проекту та магістерської кваліфікаційної роботи.

Для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 131 "Прикладна механіка" здійснено розподіл студентів серед викладачів кафедри.

Розподіл студентів для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).


16 лютого 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Звіти здобувачів третього рівня вищої освіти (аспірантів).
 • Кадрові питання.
 • Організація навчального процесу.
 • Різне.


26 січня 2022 року

Вітаємо випускників 2022 року

26 січня, на кафедрі відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальностей "Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування".

Студентами висвітлено актуальні тенденції розвитку поліграфічного та пакувального обладнання.

Представники виробничих підприємств пакувальної галузі, які були залучені до складу Державної екзаменаційної комісії відзначили актуальність та новизну представлених до захисту робіт, високий рівень фахової підготовки магістрантів.

Вітаємо наших магістрантів із успішним завершенням навчання! Успіхів на Вашому подальшому шляху!

Не забувайте вашу Alma mater!


19 січня 2022 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан підготовки магістерських робіт до захисту.
 • Кадрові питання.
 • Різне.


29 грудня 2021 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Кадрові питання.
 • Затвердження теми дисертаційної роботи
 • Різне.


01 грудня 2021 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Коригування педагогічного навантаження.
 • Організація навчального процесу.
 • Інформація щодо подачі грантових заявок.
 • Різне.


03 листопада 2021 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан виконання магістерських робіт.
 • Результати проходження практики.
 • Організація дистанційного навчання.
 • Розгляд студентських наукових робіт для участі у на конкурсі «Молодь і поліграфія».
 • Різне.


15 вересня 2021 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Звіти здобувачів третього рівня вищої освіти (аспірантів).
 • Затвердження тем магістерських робіт.
 • Різне.


03 вересня 2021 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Кадрові питання.
 • Стан розподілу педагогічного навантаження.
 • Різне.


07 травня 2021 року

До уваги студентів 4-го курсу денної форми та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 131 "Прикладна механіка"

У 2021 році реєстрація вступників для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови триватиме з 11 травня до 3 червня.

Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія Української академії друкарства. Реєстрація може здійснюватись за умови особистої присутності (попередньо зателефонувавши до Приймальної комісії за тел. 067 149 14 00) або дистанційно, подавши сканкопії заяви та документів на електронну адресу Приймальної комісії (pk.uad.lviv@gmail.com).

Детальніша інформація та порядок реєстрації для проходження ЄВІ у 2021 році на сайті УАД.

Інформація стосовно реєстрації для проходження ЄВІ у 2021 році на сайті УЦОЯО.Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом.

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів.

За дистанційної реєстрації надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності). Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

2. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.


17 березня 2021 року

До уваги студентів

Для виконання кусового проекту студентами 5-го курсу спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" здійснено розподіл студентів серед викладачів кафедри.

Розподіл студентів 5-го курсу для виконання курсового проекту та магістерської кваліфікаційної роботи.

Для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами 4-го курсу денної форми навчання та 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 131 "Прикладна механіка" здійснено розподіл студентів серед викладачів кафедри.

Розподіл студентів для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).


17 березня 2021 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Звіти здобувачів третього рівня вищої освіти (аспірантів).
 • Стан дистанційного навчання.
 • Звіт секції матеріалознавства та технології м/б щодо методичного забезпечення дисциплін (Шахбазов Я.О., Широков В.В., Стецько А.Є., Манько О.В.).
 • Стан виконання дипломних проектів ОР "бакалавр" та КП ОР "магістр".
 • Різне.


03 березня 2021 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Організація навчального процесу у весняному семестрі 2020-21 н.р.
 • Підготовка до акредитації ОНП освітнього рівня "доктор філософії" зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування.
 • Затвердження тематики курсового проектування студентів ОР "магістр" та дипломного проектування студентів ОР "бакалавр".
 • Затвердження рейтингу науково-педагогічного працівника.
 • Різне.


28 січня 2021 року

Вітаємо випускників 2021 року

Як і щороку, 27 - 28 січня, на кафедрі відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальностей "Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування".

Усі представлені роботи є цікавими, актуальними та висвітлюють тенденції розвитку поліграфічного та пакувального обладнання.

Під час захисту магістерських робіт був присутній Начкебія Замир Гурамович власник підприємства ТзОВ "Базис", що займається виготовленням фасувально-пакувального устаткування.

Вітаємо наших магістрантів із успішним завершенням навчання! Нехай вогонь у Ваших очах і надалі палає!

Не забувайте вашу Alma mater!


20 січня 2021 року

До уваги студентів 6-го курсу денної та 7-го курсу заочної форми навчання

Захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності "Прикладна механіка" відбудеться 27 та 28 січня 2021 року . Початок о 10.00, черговість магістрантів - згідно графіку захисту.

.Захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності "Галузеве машинобудування" відбудеться 28 січня 2021 року.Початок о 12.00, черговість магістрантів - згідно графіку захисту.

Рецензування магістерських кваліфікаційних робіт відбуватиметься відповідно до розподілу рецензентів.


05 січня 2021 року

До уваги студентів 6-го курсу денної та 7-го курсу заочної форми навчання

Захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальностей "Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування" відбудеться 27-29 січня 2021 року.

З 25 січня 2021 року на кафедрі відбуватиметься рецензування магістерських кваліфікаційних робіт.


23 грудня 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан виконання магістерських робіт.
 • Дистанційне навчання.
 • Підготовка до заліково-екзаменаційної сесії.
 • Різне.


18 листопада 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Аналіз дистанційної форми навчання на кафедрі ККППВ.
 • Стан виконання магістерських робіт зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування».
 • Інформація про підготовку до акредитації ОР «доктор філософії».
 • Затвердження проекту ліцензійної справи зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітнього рівня «бакалавр».
 • Різне.


28 жовтня 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Аналіз результатів проведення державного екзамену для студентів ОР «магістр» спеціальностей 131 прикладна механіка та 133 галузеве машинобудування.
 • Затвердження тем магістерських робіт.
 • Інформація про підготовку до акредитації ОР «доктор філософії».
 • Стан підготовки ОПП для ОР «бакалавр» спеціальності 131 прикладна механіка і ОР «магістр» спеціальностей 131 прикладна механіка та 133 галузеве машинобудування.
 • Аналіз навчального процесу в умовах дистанційного навчання.
 • Різне.


15 жовтня 2020 року

До уваги студентів

спеціальностей 131 «Прикладна механіка» (всі курси), 133 «Галузеве машинобудування» (5-ий курс), 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2-й курс).

У звязку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, відповідно до наказу ректора УАД №300 від 13 жовтня 2020 р., навчальний процес переведений на дистанційну форму навчання в період з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.

Для навчання в дистанційному (онлайн) режимі наводимо електронні адреси викладачів кафедри


07 жовтня 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан підготовки ОПП для ОР «бакалавр» і «магістр».
 • Розподіл індивідуального навантаження серед викладачів кафедри.
 • Заслуховування результатів магістерської практики.
 • Стан підготовки до держіспиту ОР «магістр».
 • Різне.


16 вересня 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Звіти аспірантів.
 • Організація і проведення магістерської практики.
 • Стан підготовки до дистанційного навчання.
 • Стан підготовки до держіспиту ОР «магістр».
 • Різне.


02 вересня 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан організації навчального процесу дистанційного навчання.
 • Розподіл індивідуального навантаження.
 • Заслуховування результатів вступної кампанії.
 • Стан підготовки до держіспиту ОР «магістр».
 • Різне.


24 червня 2020 року

До уваги студентів 3-го курсу навчання

З 6 липня по 31 липня 2020 року відбуватиметься проходження виробничої практики студентами 3-го курсу. Проходження практики є обов'язковим для усіх студентів.

Для проходження виробничої практики кожен студент до 01 липня 2020 року повинен звернутися до керівника практики від кафедри для отримання щоденника практики, індивідуального завдання та пояснень стосовно процедури проходження виробничої практики.

Керівником виробничої практики від кафедри є старший викладач Бегень Петро Ігорович. Для отримання детальної інформації звертатись за електронною поштою викладача: beg_petro@ukr.net .


19 червня 2020 року

До уваги студентів

Підсумкова державна атестація студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» у вигляді письмового державного іспиту відбудеться 23 червня 2020 року у дистанційному режимі. У понеділок 22 червня 2020 року засобами дистанційної комунікації відбуватимется консультування здобувачів освіти стосовно процедури проходження державного іспиту та виконання комплексних кваліфікаційних завдань.

Процедура дистанційного проведення підсумкової державної атестації студентів (державного іспиту) передбачає:

 • 23 червня о 10.00 початок проведення іспиту - відбудеться розсилка на електронні пошти студентів комплексних кваліфікаційних завдань.
 • 23 червня о 15.00 завершення іспиту - до цього часу студенти повинні надіслати виконане комплексне кваліфікаційне завдання на електронну пошту викладачів.


25 травня 2020 року

Закінчення навчального процесу та проведення семестрового контролю на факультеті КПІ

Закінчення навчання та проведення семестрового контролю для студентів денної форми здобуття освіти у весняному семестрі 2019/2020 н.р. відбуватиметься відповідно до Наказу ректора УАД. Навчання (лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття) у семестрі завершуються.:

 • для студентів 1, 2, 3 курсів ОР «бакалавр» та 1 курсу ОР «магістр» – 07 червня 2020 р.
 • для студентів 4 курсу ОР «бакалавр» – 31 травня 2020 р.

Впродовж останнього тижня навчального семестру завершується проведення семестрових модульних контролів за спеціальностями з дисциплін, передбачених відповідним Наказом.

Перездача академічної заборгованості проходитиме:

 • для студентів 1, 2, 3 курсів ОР «бакалавр» та 1 курсу ОР «магістр» з 08 червня до 30 червня 2020 р.
 • для студентів 4 курсу ОР «бакалавр» з 01 червня до 18 червня 2020 р.

Проведення семестрового контролю для студентів заочної форми здобуття освіти у весняному семестрі 2019/2020 н.р. відбуватиметься відповідно до Наказу ректора УАД. Термін сесії:

 • 1 курс - з 09 червня до 23 червня 2020 р.
 • 2 курс - з 09 червня до 23 червня 2020 р.
 • 3 курс - з 09 червня до 23 червня 2020 р.
 • 4 курс - з 25 травня до 07 червня 2020 р.
 • 5 курс - з 25 травня до 07 червня 2020 р.
 • 6 курс - з 25 травня до 07 червня 2020 р.

Семестровий контроль проводиться з дисциплін, передбачених відповідним Наказом.


13 травня 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (онлайн):

 • Підготовка до проведення заліково-екзаменаційної сесії у дистанційному режимі.
 • Затвердження ККЗ та методичних вказівок до їх дистанційного виконання підсумкової державної атестації студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітнього рівня «бакалавр» освітньої програми «Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва».
 • Підготовка та проведення студентської наукової конференції у дистанційному режимі.
 • Інформація щодо процедури реєстрації на Єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступників у магістратуру.
 • Різне.


12 травня 2020 року

До уваги студентів 4-го курсу денної та 5-го курсу заочної форми навчання

З 2020 року для вступу до магістратури є обов'язковим проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови, що здійснюється за технологіями Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Для участі у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів необхідно пройти процедуру реєсстрації. Більше інформації на сайті Української академії друкарства

Інформація стосовно реєстрації для проходження ЄВІ.

ІНФОГРАФІКА процедури реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Взірець заяви для реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Бланк заяви (заповнюється вручну) для реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Більше інформації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.


28 квітня 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (онлайн):

 • Стан дистанційного навчання з дисциплін кафедри.
 • Підготовка до державної атестації студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітнього рівня «бакалавр» стаціонарної та заочної форм навчання.
 • Стан курсового проектування студентів 1-го курсу освітнього рівня «магістр».
 • Різне.


31 березня 2020 року

До уваги студентів

З метою якісного виконання кусового проекту студентами 5-го курсу спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" здійснено розподіл студентів серед викладачів кафедри.

Розподіл студентів 5-го курсу для виконання курсового проекту.


12 березня 2020 року

До уваги студентів

спеціальностей 131 «Прикладна механіка» (всі курси), 133 «Галузеве машинобудування» (5-ий курс), 186 «Видавництво та поліграфія» (3-й курс), 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2-й курс).

У звязку із введенням карантину задля запобігання захворюванням та поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, керуючись наказом ректора УАД №77 від 12 березня 2020 р., навчальний процес переведений на самостійну (дистанційну) роботу.

Для навчання в дистанційному (онлайн) режимі наводимо електронні адреси викладачів кафедри:

Регей Іван Івановичregey.ivan@gmail.com
Кузнєцов Владислав Олександровичskazka548@yandex.ua
Топольницький Петро Володимирович .viber +380502489578
Шахбазов Яків Олександровичshah-nika@ukr.net
Широков Володимир Володимировичvvshyrokov@gmail.com
Книш Олег Богдановичknolehb@gmail.com
Коломієць Андрій Борисовичkolanbor@gmail.com
Кравчук Ігор Миколайовичkravchukigor1947@gmail.com
Манько Олексій Васильовичoleksiymanko@gmail.com
Стецько Андрій Євгеновичandrew73@ukr.net
Терницький Сергій Вікторовичserhij86@gmail.com
Угрин Ярослав Михайловичuhryn@uad.lviv.ua
Шустикевич Андрій Івановичshustandiv@gmail.com
Кандяк Назар Мирославовичkandyak.nazar@gmail.com
Бегень Петро Ігоровичbeg_petro@ukr.net
Ватуляк Юрій Володимировичuravolodimirovic@gmail.com

Події кафедри

лис
23
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.16 ауд.

жов
26
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.16 ауд.

жов
08
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.16 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

 • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
 • Бакалаврська кваліфікаційна робота

 • Бакалавр_держіспит.pdf
 • Бакалавврська_КР.pdf