Українська академія друкарства
 • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Новини кафедри


20 січня 2021 року

До уваги студентів 6-го курсу денної та 7-го курсу заочної форми навчання

Захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності "Прикладна механіка" відбудеться 27 та 28 січня 2021 року . Початок о 10.00, черговість магістрантів - згідно графіку захисту.

.Захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності "Галузеве машинобудування" відбудеться 28 січня 2021 року.Початок о 12.00, черговість магістрантів - згідно графіку захисту.

Рецензування магістерських кваліфікаційних робіт відбуватиметься відповідно до розподілу рецензентів.


16 січня 2021 року

З глибоким сумом сповіщаємо, що на 91 році пішов із життя видатний учений

ЧЕХМАН ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ

13 жовтня 1930 – 16 січня 2021

Колектив кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв Української академії друкарства із глибоким сумом повідомляє, що сьогодні завершився життєвий шлях відомого українського науковця, доктора технічних наук, професора Чехмана Ярослава Івановича.

Народився у селі Перлівці Станіславського воєводства у селянській родині. 1948 р. закінчив середню школу у місті Галич Станіславської (тепер Івано-Франківської) області. Після закінчення середньої школи втупив на інженерно-механічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (тепер Українська академія друкарства), який закінчив 1953 р. з відзнакою. Після закінчення інституту залишився в аспірантурі при інституті. У 1955 р. стає асистентом, а 1963 р. по 1964 р. старшим викладачем кафедри поліграфічних машин. У 1965-му обраний на посаду доцента. З 1974 р. по 1986 р. був завідувачем кафедри поліграфічних машин Українського поліграфічного інституту, а в період 1978 – 1989 рр. очолював, як науковий керівник, галузеву лабораторію удосконалення динаміки поліграфічних машин.

У його великому творчому доробку понад 150 наукових і науково-популярних праць, серед яких чимало новаторських досліджень, що сформували надійне підґрунтя для подальшого розвитку поліграфічного машинобудування.

Понад 65 років Ярослав Іванович самовіддано працював в Українській академії друкарства, де пройшов шлях від асистента до професора та завідувача кафедри. Його завжди вирізняла титанічна працьовитість, одержимість творчим пошуком, глибина осмислення досліджуваних проблем. Ярослав Іванович мав чуйне ставлення до людей, сприяв їх науковому та творчому зростанню, був різносторонньою, цікавою у спілкуванні та надзвичайно світлою людиною, а його енергії навіть в останні роки життя можна було дивуватися і по доброму заздрити.

Колеги, учні та друзі щиро сумують за Ярославом Івановичем і висловлюють глибокі співчуття його рідним і близьким.

Вічна і світла пам‘ять!

Царство Небесне!


05 січня 2021 року

До уваги студентів 6-го курсу денної та 7-го курсу заочної форми навчання

Захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальностей "Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування" відбудеться 27-29 січня 2021 року.

З 25 січня 2021 року на кафедрі відбуватиметься рецензування магістерських кваліфікаційних робіт.


23 грудня 2020 року, 12.00, ауд. 19

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан виконання магістерських робіт.
 • Дистанційне навчання.
 • Підготовка до заліково-екзаменаційної сесії.
 • Різне.


18 листопада 2020 року, 11.00, ауд. 19

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Аналіз дистанційної форми навчання на кафедрі ККППВ.
 • Стан виконання магістерських робіт зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування».
 • Інформація про підготовку до акредитації ОР «доктор філософії».
 • Затвердження проекту ліцензійної справи зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітнього рівня «бакалавр».
 • Різне.


28 жовтня 2020 року, 12.00, ауд. 19

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Аналіз результатів проведення державного екзамену для студентів ОР «магістр» спеціальностей 131 прикладна механіка та 133 галузеве машинобудування.
 • Затвердження тем магістерських робіт.
 • Інформація про підготовку до акредитації ОР «доктор філософії».
 • Стан підготовки ОПП для ОР «бакалавр» спеціальності 131 прикладна механіка і ОР «магістр» спеціальностей 131 прикладна механіка та 133 галузеве машинобудування.
 • Аналіз навчального процесу в умовах дистанційного навчання.
 • Різне.


15 жовтня 2020 року

До уваги студентів

спеціальностей 131 «Прикладна механіка» (всі курси), 133 «Галузеве машинобудування» (5-ий курс), 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2-й курс).

У звязку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, відповідно до наказу ректора УАД №300 від 13 жовтня 2020 р., навчальний процес переведений на дистанційну форму навчання в період з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.

Для навчання в дистанційному (онлайн) режимі наводимо електронні адреси викладачів кафедри


07 жовтня 2020 року, 12.00, ауд. 18

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан підготовки ОПП для ОР «бакалавр» і «магістр».
 • Розподіл індивідуального навантаження серед викладачів кафедри.
 • Заслуховування результатів магістерської практики.
 • Стан підготовки до держіспиту ОР «магістр».
 • Різне.


16 вересня 2020 року, 12.00, ауд. 18

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Звіти аспірантів.
 • Організація і проведення магістерської практики.
 • Стан підготовки до дистанційного навчання.
 • Стан підготовки до держіспиту ОР «магістр».
 • Різне.


02 вересня 2020 року, 12.00, ауд. 18

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Стан організації навчального процесу дистанційного навчання.
 • Розподіл індивідуального навантаження.
 • Заслуховування результатів вступної кампанії.
 • Стан підготовки до держіспиту ОР «магістр».
 • Різне.


24 червня 2020 року

До уваги студентів 3-го курсу навчання

З 6 липня по 31 липня 2020 року відбуватиметься проходження виробничої практики студентами 3-го курсу. Проходження практики є обов'язковим для усіх студентів.

Для проходження виробничої практики кожен студент до 01 липня 2020 року повинен звернутися до керівника практики від кафедри для отримання щоденника практики, індивідуального завдання та пояснень стосовно процедури проходження виробничої практики.

Керівником виробничої практики від кафедри є старший викладач Бегень Петро Ігорович. Для отримання детальної інформації звертатись за електронною поштою викладача: beg_petro@ukr.net .


19 червня 2020 року

Підсумкова державна атестація

Підсумкова державна атестація студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» у вигляді письмового державного іспиту відбудеться 23 червня 2020 року у дистанційному режимі. У понеділок 22 червня 2020 року засобами дистанційної комунікації відбуватимется консультування здобувачів освіти стосовно процедури проходження державного іспиту та виконання комплексних кваліфікаційних завдань.

Процедура дистанційного проведення підсумкової державної атестації студентів (державного іспиту) передбачає:

 • 23 червня о 10.00 початок проведення іспиту - відбудеться розсилка на електронні пошти студентів комплексних кваліфікаційних завдань.
 • 23 червня о 15.00 завершення іспиту - до цього часу студенти повинні надіслати виконане комплексне кваліфікаційне завдання на електронну пошту викладачів.


25 травня 2020 року

Закінчення навчального процесу та проведення семестрового контролю на факультеті КПІ

Закінчення навчання та проведення семестрового контролю для студентів денної форми здобуття освіти у весняному семестрі 2019/2020 н.р. відбуватиметься відповідно до Наказу ректора УАД. Навчання (лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття) у семестрі завершуються.:

 • для студентів 1, 2, 3 курсів ОР «бакалавр» та 1 курсу ОР «магістр» – 07 червня 2020 р.
 • для студентів 4 курсу ОР «бакалавр» – 31 травня 2020 р.

Впродовж останнього тижня навчального семестру завершується проведення семестрових модульних контролів за спеціальностями з дисциплін, передбачених відповідним Наказом.

Перездача академічної заборгованості проходитиме:

 • для студентів 1, 2, 3 курсів ОР «бакалавр» та 1 курсу ОР «магістр» з 08 червня до 30 червня 2020 р.
 • для студентів 4 курсу ОР «бакалавр» з 01 червня до 18 червня 2020 р.

Проведення семестрового контролю для студентів заочної форми здобуття освіти у весняному семестрі 2019/2020 н.р. відбуватиметься відповідно до Наказу ректора УАД. Термін сесії:

 • 1 курс - з 09 червня до 23 червня 2020 р.
 • 2 курс - з 09 червня до 23 червня 2020 р.
 • 3 курс - з 09 червня до 23 червня 2020 р.
 • 4 курс - з 25 травня до 07 червня 2020 р.
 • 5 курс - з 25 травня до 07 червня 2020 р.
 • 6 курс - з 25 травня до 07 червня 2020 р.

Семестровий контроль проводиться з дисциплін, передбачених відповідним Наказом.


13 травня 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (онлайн):

 • Підготовка до проведення заліково-екзаменаційної сесії у дистанційному режимі.
 • Затвердження ККЗ та методичних вказівок до їх дистанційного виконання підсумкової державної атестації студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітнього рівня «бакалавр» освітньої програми «Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва».
 • Підготовка та проведення студентської наукової конференції у дистанційному режимі.
 • Інформація щодо процедури реєстрації на Єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступників у магістратуру.
 • Різне.


12 травня 2020 року

До уваги студентів 4-го курсу денної та 5-го курсу заочної форми навчання

З 2020 року для вступу до магістратури є обов'язковим проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови, що здійснюється за технологіями Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Для участі у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів необхідно пройти процедуру реєсстрації. Більше інформації на сайті Української академії друкарства

Інформація стосовно реєстрації для проходження ЄВІ.

ІНФОГРАФІКА процедури реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Взірець заяви для реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Бланк заяви (заповнюється вручну) для реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Більше інформації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.


28 квітня 2020 року

Засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (онлайн):

 • Стан дистанційного навчання з дисциплін кафедри.
 • Підготовка до державної атестації студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітнього рівня «бакалавр» стаціонарної та заочної форм навчання.
 • Стан курсового проектування студентів 1-го курсу освітнього рівня «магістр».
 • Різне.


31 березня 2020 року

До уваги студентів

З метою якісного виконання кусового проекту студентами 5-го курсу спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" здійснено розподіл студентів серед викладачів кафедри.

Розподіл студентів 5-го курсу для виконання курсового проекту.


12 березня 2020 року

До уваги студентів

спеціальностей 131 «Прикладна механіка» (всі курси), 133 «Галузеве машинобудування» (5-ий курс), 186 «Видавництво та поліграфія» (3-й курс), 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2-й курс).

У звязку із введенням карантину задля запобігання захворюванням та поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, керуючись наказом ректора УАД №77 від 12 березня 2020 р., навчальний процес переведений на самостійну (дистанційну) роботу.

Для навчання в дистанційному (онлайн) режимі наводимо електронні адреси викладачів кафедри:

Регей Іван Івановичregey.ivan@gmail.com
Кузнєцов Владислав Олександровичskazka548@yandex.ua
Топольницький Петро Володимирович .viber +380502489578
Шахбазов Яків Олександровичshah-nika@ukr.net
Широков Володимир Володимировичvvshyrokov@gmail.com
Книш Олег Богдановичknolehb@gmail.com
Коломієць Андрій Борисовичkolanbor@gmail.com
Кравчук Ігор Миколайовичkravchukigor1947@gmail.com
Манько Олексій Васильовичoleksiymanko@gmail.com
Стецько Андрій Євгеновичandrew73@ukr.net
Терницький Сергій Вікторовичserhij86@gmail.com
Угрин Ярослав Михайловичuhryn@uad.lviv.ua
Шустикевич Андрій Івановичshustandiv@gmail.com
Кандяк Назар Мирославовичkandyak.nazar@gmail.com
Бегень Петро Ігоровичbeg_petro@ukr.net
Ватуляк Юрій Володимировичuravolodimirovic@gmail.com

Події кафедри

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (частина 2). Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

січ
27
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА. Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

 • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
 • Підсумкова державна атестація (бакалавр)

 • Бакалавр_держіспит.pdf