Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Освітньо-наукові програми

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти "Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва"

Спеціальність133 Галузеве машинобудування

Мета освітньої програми: забезпечити умови формування і розвитку аспірантами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження у сфері галузевого машинобудування.

Програма передбачає застосування широкого кола загальнонаукових i спеціальних аналітичних і експериментальних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері інженерії. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних занять, тренінгів та самостійної науково-дослідної роботи. Наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого поліграфічного обладнання і технологічних процесів поліграфічного виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання.


ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ


ЦИКЛ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Іноземна мова професійного спрямування
  • Філософія
  • Економічне обґрунтування наукових результатів

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОНАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ


ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ


ЦИКЛ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ


Вибіркова складова освітньо-наукової програми підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін в обсязі передбаченому освітньо-науковою програмою.

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf