Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

На кафедрі сформовано та активно функціонує наукова школа під керівництвом доктора технічних наук, професора Широкова Володимира Володимировича. Предметом дослідження є підвищення довговічності і надійності деталей машин оптимізацією інженерії функціональних поверхневих шарів комбінованими технологічними методами. Науковці проводять дослідження у галузі розробки технологічних методів оптимізації інженерії і відновлення поверхневих шарів конструкційних матеріалів модифікуванням хімічного і структурно-фазового складу, їх цілеспрямованою формозміною різальним інструментом та фрикційною обробкою. Вперше отримано дифузійні покриття з оксидних джерел у розплавах лужних металів на залізовуглецевих сплавах. Розроблено технологію виготовлення алмазно-абразивного інструменту з програмованим рельєфом робочої поверхні. Розроблено та впроваджено спосіб зміцнення висікального стального інструменту. Розроблено технологію підвищення зносостійкості дереворізального інструменту електроіскровим легуванням евтектичним електродом і лазерною обробкою. Теоретичні напрацювання наукової школи реалізується у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт для підприємств різних форм власності та видів діяльності.

Події кафедри

жов
07
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.18 ауд.

жов
07
МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР. Деталі у новинах кафедри.

14:00 — К.19 ауд.

вер
16
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.18 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Підсумкова державна атестація (бакалавр)

  • Бакалавр_держіспит.pdf