Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Студентська наукова робота

Про стан наукової творчості студентів свідчить систематичне відзначення кращих наукових робіт студентів на міжнародних конкурсах, кількість публікацій в науково-технічних збірниках, кількість отриманих разом з викладачами патентів. Студенти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри, щороку беруть участь у студентській науковій конференції Української академії друкарства, конференціях «Друкарство молоде», «Квалілогія книги» та інших студентських наукових конференціях. Щорічно відзначаються дипломні наукові роботи студентів-дослідників на міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та Відкритому конкурсі студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія» (Львів, УАД), Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан». Нерідко студенти-науковці являються співавторами винаходів і наукових публікацій.

Магістри під час навчання виконують індивідуальні завдання, які стають основою написання магістерських кваліфікаційних робіт. За результатами захисту магістерських робіт державна екзаменаційна комісія рекомендує кращих студентів для навчання в аспірантурі.

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf