Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Широков Володимир Володимирович

worker професор,
доктор технічних наук

На даний момент нема розкладу викладача

Посада

Професор, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв Української академії друкарства.

На викладацькій роботі із 1998 року: 1998-2002 рр. - професор кафедри механіки механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка; з 2010року профессор Української академії друкарства.

На науковій роботі із 1978 року у ФМІ НАН України та УАД.

Освіта

Закінчив у 1977 році Львівський політехнічний інститут (нині Національний університет „Львівська політехніка”) за спеціальністю "Обладнання та технологія зварювального виробництва"; здобув кваліфікацію ― інженер-механік. 

У 1996 році здобув науковий ступінь доктора технічних наук, захистивши докторську дисертацію на тему: «Підвищення жароміцності перспективних ванадієвих сплавів реакторного призначення шляхом легування та хіміко-термічної обробки» за спеціальністю 05.02.01-«Матеріалознавство».

Напрям наукових досліджень

Теоретико-прикладні проблеми матеріалознавства і трібології, підвищення довговічності, надійності і функціональності конструкційних матеріалів деталей машин шляхом легування, оптимізації інженерії поверхневих шарів ХТО та комбінованими методами. Спеціалізується в галузі матеріалознавства тугоплавких і чорних металів та вивчення явища високотемпературного окрихчення сталей металевими розплавами, розробив високотривкі покриви та нові жароміцні радіаційнотривкі сплави на основі ванадію та інших металів.

Публікації

Автор більше 330 наукових публікацій, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (Фізико-хімічна механіка матеріалів- Materials Science, Проблемы прочности, Металловед. и терм обраб. металлов, Проблеми трибології, Вопросы атомной науки и техники, Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, Acta Mechanica Slovaca, Z. Metallkunde, Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні, Function materials, Вісник двигунобудування, Оборудование и інструмент, Tribology international, Journal of Nuclear Materials,, Машинознавство, Надтверді матеріали, Наукові записки тощо), з них 23 охоронні документи на винаходи (авторські свідоцтва, патенти), навчальний посібник і монографія.

До наукометричної баз Scopus.і WoS включено 69 публікацій.

Стажування

Проходив у 2008 р. стажування у Корейському інституті промислових технологій (м. Сеул, Південна Корея), у 2013 році - на  ПП «Індустрія»(м. Львів); у 2018 році - ТзОВ НВП “Спецарм” (м. Львів).

Контакти

E-mail: vvshyrokov@gmail.com

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf