Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Книш Олег Богданович

worker доцент,
кандидат технічних наук

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Обладнання для виготовлення етикеток ПМ-5м, ГМ-5м К.13
- - -
3 Обладнання для виготовлення етикеток ПМ-5м, ГМ-5м К.13
Обладнання для виготовлення етикеток ПМ-5м, ГМ-5м К.13

Посада

Доцент кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв Української академії друкарства, заступник завідувача кафедри із навчальної роботи.

На викладацькій роботі із 2000 року.

Освіта

У 1994 році закінчив Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова за спеціальністю «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси»; здобув кваліфікацію ― інженер-механік.

У 2001 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Розробка технології та засобів дискретно-дотичного способу підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при клейовому скріпленні».

У 2005 році отримав вчене звання доцента.

Напрям наукових досліджень

Покращення міцності незшивного клейового скріплення книжкових видань шляхом удосконалення технології та засобів обробки корінців.

За напрямом наукових досліджень завершується робота над докторською дисертацією.

Публікації

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. 3-х навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 2-х статей, що включені до наукометричної бази Scopus, 22-х патентів України на винахід.

Стажування

У 2004 році на заводі поліграфічного машинобудування фірми «Kolbus» (Німеччина).

У 2019 році на заводі з виробництва металевої тари ТОВ «Технокап УА» (с. Сопошин, Жовківський район, Львівська обл.).

Контакти

E-mail: knolehb@gmail.com

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf