Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Стецько Андрій Євгенович

worker доцент,
кандидат технічних наук

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 - - -
Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання ПМ-3 К.20
2 Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання ПМ-3 К.20
Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання ПМ-3 К.20
3 Стандартизація у пакувальному виробництві ПМ-5м К.20
Стандартизація у пакувальному виробництві ПМ-5м К.20

Посада

Доцент кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв Української академії друкарства.

На викладацькій роботі із 1998 року.

Освіта

У 1995 році закінчив Українську академію друкарства за спеціальністю «Технологія машинобудування»; здобув кваліфікацію ― інженер-механік.

У 2011 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення якості поверхонь деталей, виготовлених і відновлених комплексним методом».

Напрям наукових досліджень

Формування композитних поверхневих наноструктурних зміцнених шарів для підвищення надійності та довговічності деталей машин комплексними методами.

Публікації

Автор більше 200 публікацій, з них 178 наукових та 24 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 7 наукових праць англійською мовою у виданнях (Springer), які включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science. Опубліковано наукову статтю англійською мовою у періодичному виданні (Horizon Research Publishing, USA), що входить до науковометричних баз.

Опубліковано монографію: Технологічне забезпечення ресурсу роботи виготовлених і відновлених деталей.

Отримано 86 патентів України на винахід (корисну модель).

Переможець Всеукраїнських конкурсів «Винахід року - 2015» у номінації “Кращий винахідник у Львівській області»; двічі «Винахід року - 2016» у номінаціях «Кращий винахідник Львівської області» і «Кращий винахідник у галузі «Металургія»; «Винахід року - 2020» у номінації «Кращий винахідник у галузі «Металургія».

Стажування

Проходив стажування на підприємствах України. Працював на підприємствах енергетичного будування; виготовлення вузлів гідрогрупи; конструювання та виготовлення машин харчової промисловості; лазерної порізки металу; девелоперських проектних розробок у енергетичній галузі з відновлюваних джерел та виробництва екологічного водню за PEM-технологією.

Контакти

E-mail: andrew73@ukr.net

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf