Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Терницький Сергій Вікторович

worker доцент,
кандидат технічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Комп'ютерна підготовка друкованих видань і паковань ПМ-3 К.19
Комп'ютерна підготовка друкованих видань і паковань ПМ-3 К.19
2 Комп'ютерна підготовка друкованих видань і паковань ПМ-3 К.13а
Комп'ютерна підготовка друкованих видань і паковань ПМ-3 К.13а

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 - - -
Технологія пакування і зберігання пакованої продукції ПМ-4 К.26

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Технологія пакування і зберігання пакованої продукції ПМ-4 К.19
Технологія пакування і зберігання пакованої продукції ПМ-4 К.19
4 Картонажно-брошурувальне устаткування ПМ-4 К.14
Картонажно-брошурувальне устаткування ПМ-4 К.14

Посада

Доцент кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв Української академії друкарства, заступник завідувача кафедри із наукової роботи.

На викладацькій роботі із 2014 року.

Освіта

У 2008 році закінчив Українську академію друкарства за спеціальністю «Машини та технологія пакування»; здобув кваліфікацію ― інженер-механік.

У 2013 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності технологічного процесу в плоских штанцювальних пресах».

У 2019 році отримав вчене звання доцента.

Напрям наукових досліджень

Дослідження технологічного процесу виготовлення розгорток картонного паковання.

Публікації

Автор 50 публікацій, з них 46 наукових та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 3 статті англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Отримано 10 патентів України на винахід (корисну модель).

Стажування

Проходив навчання «International Specialist Teachers Training Course in the fields of Pre-Press, Press and Post-Press in Advanced Graphic Arts» у Training Centre for Graphic Arts in Chemnitz (Німеччина), організоване Print Promotion GmbH, Frankfurt/Main (Німеччина).

Контакти

E-mail: serhij86@gmail.com 

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf