Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Бегень Петро Ігорович

worker cтарший викладач,
кандидат технічних наук

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Обладнання для виготовлення паковань ПМ-4 К.26
- - -

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Обладнання для виготовлення паковань ПМ-4 К.26
Обладнання для виготовлення паковань ПМ-4 К.26

Посада

Старший викладач кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв Української академії друкарства, секретар кафедри.

На викладацькій роботі із 2015 року.

Освіта

У 2010 році закінчив Українську академію друкарства за спеціальністю «Машини та технологія пакування»; здобув кваліфікацію ― інженер-механік.

У 2015 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Розроблення машинної технології та засобів фальцювання картонних розгорток у малотиражному виробництві паковань».

Напрям наукових досліджень

Дослідження технології та засобів для фальцювання розгорток картонного паковання;

Публікації

Автор 59 публікацій, з них 56 наукових та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 1 статтю англійською мовою у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Scopus.

Опубліковано 1 статтю польською мовою в іноземному періодичному виданні.

Отримано 17 патентів України на винахід.

Стажування

Проходив стажування PROM Project “International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff” at Lodz University of Technology for academic year 2018/2019 у м. Lodz (Польща).

Контакти

E-mail: beg_petro@ukr.net

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf