Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Регей Іван Іванович

worker завідувач кафедри,
професор,
доктор технічних наук

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Обладнання для виготовлення паковань ПМ-3 К.19
Обладнання для виготовлення паковань ПМ-3 К.19

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Комп'ютерне проектування устаткування для виготовлення паковання ПМ-5м К.14
- - -
2 Комп'ютерне проектування устаткування для виготовлення паковання ПМ-5м К.14
Комп'ютерне проектування устаткування для виготовлення паковання ПМ-5м К.14

Посада

Завідувач кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв Української академії друкарства.

На викладацькій роботі із 1994 року.

Освіта

У 1982 році закінчив Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова за спеціальністю «Поліграфічні машини»; здобув кваліфікацію «Інженер-механік».

У 1992 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Розроблення засобів підвищення якості викладу продукції в газетних машинах і агрегатах».

У 2008 році здобув науковий ступінь доктора технічних наук, захистивши докторську дисертацію на тему: «Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання».

У 2011 році отримав вчене звання професора.

Напрям наукових досліджень

Дослідження існуючих технологічних процесів, створення нових засобів виготовлення картонного паковання для покращення показників енергозбереження, зниження металомісткості обладнання; оптимізація конструкції картонного паковання.

Публікації

Автор 150 наукових публікацій, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, монографії «Енергоощадна технологія і засоби виготовлення розгорток картонного паковання», навчального посібника «Споживче картонне паковання (матеріали, проектування, обладнання для виготовлення)». Співавтор посібників: «Основи пакувальної справи. Полімерна тара», «Основи пакувальної справи. Металева тара», «Основи пакувальної справи. Скляна тара», «Основи пакувальної справи. Загальні відомості».

Опубліковано 2 статті англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Отримано: 7 авторських свідоцтв СРСР, 105 патентів України на винахід.

Стажування

Проходив навчання у Навчальному центрі Торгово-промислової палати Лейпцига за програмою «Verpackung und Verpackungsrecycling», стажування на підприємстві «УкрПол» (м. Стрий).

Контакти

E-mail: regey.ivan@gmail.com

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf